Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte for Elverum svømming.

Tid: Mandag 16. oktober 2017 klokken 1800.
Sted: Elverum ungdomsskole

Saksliste:

  1. Vedta ny lov for Elverum svømming i henhold til ny lovnorm vedtatt av idrettstinget i Norges idrettsforbund, mai 2015. (utkast til ny lov er vedlagt)
  2. Valg av ny styreleder frem til ordinært årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars 2018. (innkommet forslag: Lena Jordan)

Vel møtt.
Hilsen styret.

Utkast-Lov_for_Elverum_svømming_pr_oktober_2017