Foreldremøter

Minner om foreldremøter denne uka! Vi har også med svømmerne våre!
•Foreldremøte A og B: EUS, onsdag 30.1 k.l 18.00
•Foreldremøte Rekrutt og C: I svømmehallen, torsdag 31.1 kl. 20.15 (etter treningen)
Vel møtt!