Årsmøte Elverum Svømming

Elverum svømming avholder sitt årsmøte onsdag 20.mars, kl. 18.00 ved Elverum Ungdomsskole.

Saksliste:
1. Åpning med valg av møteleder,sekretær og to personer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsberetning 2018
4. Behandle innkomne saker og forslag
5. Regnskap/budsjett
6. Valg

Saker som ønskes å få tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 6.mars til
post@elverumsvomming.no

Husk også at man må være over 15 år, ha betalt medlemsavgiften og vært medlem av klubben i minst 1 måned for at man skal være stemmeberettiget under årsmøtet.

Velkommen!

Mvh. Styret i Elverum svømming