Innmelding av saker til årsmøte

Elverum svømming avholder årsmøte onsdag 25.mars,kl 18.00, Elverum Ungdomsskole.??‍♂️

  • Saker som ønskes tas opp på årsmøte må innmeldes til styret innen 4.mars. Sendes til post@elverumsvomming.no
  • Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 1 uke før årsmøte.