Elverum Idrettsråd – Idrettsseminaret 2020

Elverum Idrettsråd (EIR) ønsker nok en gang å invitere alle våre klubber og idrettslag, klubber og idrettsråd i vår region, idrettskretsen og Høgskolen i Innlandet (INN) m/SPINN og Elverum kommune til Idrettsseminaret 2020. I år har vi valgt følgende tema for seminaret:

«Hvordan arbeide mot frafallet i idretten som følge av COVID-19?»

Grunnet myndighetenes og kommunenes gjeldende påbud og bestemmelser knyttet til å hindre smittespredning i vår region, vil seminaret i år bli gjennomført på Teams. Seminaret gjennomføres torsdag 26. november, kl. 18:00-20:30
etter følgende program:

18:00-18:05 Åpning, registrering av deltagerne
18:05-18:10 Velkomst og presentasjon av program og innhold
18:10-18:30 Covid-19 situasjonen sett fra idrettskretsens ståsted
v/Tina Thorsen, Organisasjonsjef Innlandet idrettskrets
18:30-18:50 Covid-19 situasjonen sett fra det profesjonelle idrettsmiljøet
v/Dag Vidar Hanstad, professor, Norges idrettshøgskole og
professor 2 ved Høgskolen i Innlandet
18:50-19:00 Pause
19:00-19:20 Covid-19 situasjonen sett fra Elverum Svømming sitt ståsted
v/Lena Desirè Jordan, Leder Elverum Svømming
19:20-20:20 Åpen diskusjon med fokus på seminarets hovedtema
20:20-20:30 Oppsummering og avslutning

Lenke til seminaret vil bli sendt til alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er ute.
Påmelding skjer på mail til: kristin.enersen@hotmail.no innen 23. november 2020.

Vi oppfordrer i særlig grad våre egne klubber og idrettslag til å delta på seminaret, i tillegg til representanter fra kommunen, slik at vi i fellesskap kan prøve å finne gode ideer og løsninger på hvordan idretten kan bidra i den kommende «normaliseringen» av samfunnet.

Velkommen til Idrettsseminaret 2020!

Mvh
Jostein Borkhus
Leder Elverum Idrettsråd