Informasjon fra Norges Idrettsforbund

Vi må vise solidaritet med våre 11000 idrettslag

BeritKJØLL.jpg

Kjære idrettsvenner.  Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Jeg oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre. Pass på at eventuelle egenorganiserte aktiviteter ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak. Er du i tvil, ta kontakt med helsemyndighetene for å søke avklaring. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet.

Jeg oppfordrer samtidig alle foreldre om å vise solidaritet med våre 11000 idrettslag og klubber, som nå står i en svært vanskelig situasjon. Jeg hører fra flere klubber som møter umiddelbare økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer – for mange, selve bærebjelken i klubbøkonomien. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vær raus mot hverandre, og mot klubbene som nå opplever en svært vanskelig tid. Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubber og lag som nå har fått et pålegg om å stenge ned sitt aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubbene må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter. I en tid hvor vi alle ønsker å se på tiltak for å redusere kostnadene i idretten, vil dette være svært uheldig.

NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten.  Dette arbeidet er godt i gang. Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og vi er i en aktiv dialog med regjeringen for å sikre at idretten ivaretas i krisepakkene som nå stables på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer.

Idretten og frivilligheten er selve limet i samfunnet. Hvis frivilligheten stopper opp, vil dette også ha betydelige konsekvenser for næringslivet. Vi bidrar med billetter til transportsektoren, bor på hoteller og andre overnattingssteder, kjøper utstyr fra sportsbutikker, handler mat i butikker og andre steder. Med andre ord, dette handler ikke om å stille seg bakerst i køen når regjeringen skal dele ut sine krisepakker. NIF er frempå i skoa. Kl 14 på torsdag vedtok helseministeren å stenge ned den organiserte idretten. Kl 15 satt jeg i møte med Kultur- og idrettsminister Abid Raja i Kulturdepartementet og drøftet hvordan myndighetene kan bistå den organiserte idretten i den svært krevende situasjonen vi nå står i.

Dialogen er god, og jeg er sikker på at myndighetene har likelydende ambisjoner som oss. Våre barn og unge skal få et like godt aktivitetstilbud som før koronavirusutbruddet. Det krever en felles dugnadsinnsats fra idretten selv, foreldre og myndighetene.

Ta godt vare på hverandre, og støtt opp om idretten og ditt lokale idrettslag!

God hilsen fra
Berit Kjøll, Idrettspresident

Treninger avlyst

Alle treninger og aktiviteter i regi av Elverum Svømming avlyses fom. i dag 12.03.20 tom. 26.03.20. Mer informasjon kommer nærmere ang. eventuelt videre avlysning eller oppstart.

Vi oppfordrer til egentrening hjemme. Se forslag i Spond.

HUSK HÅNDVASK, ingen håndhilsing eller klemming.

Koronafri hilsen fra Elverum Svømming

 

Kretsdommerkurs og starterkurs

Hedmark svømmekrets arrangerer kretsdommerkurs og starterkurs helgen 21.-22.mars. Dette vil foregå i Elverum eller Hamar.??‍♀️Kursene er gratis og man trenger ikke å ha vært aktiv svømmer for å delta. Dette er en artig måte å bli kjent med svømmesporten på i tillegg til en kjempedugnad for klubben din!??
Ved arrangement av stevner lokalt,er vi avhengige av dommere! Bli med da! Dette er moro!?
Ta kontakt med Reidun ved interesse: 934 90 506!

Påmelding Kretsdommerkurs
Påmelding Starterkurs

Irene Dalby cup Kongsvinger

Kongsvinger svømmeklubb inviterer til Irene Dalby cup i Kongsbadet lørdag 25. januar 2020.

Innsvømming fra klokken 1100.
Lagledermøte klokken 1115.
Stevnestart klokken 1200.

Stevnet er for alle som kan svømme 25 meter og er født 2004 eller senere. Inntil 3 øvelser pr. svømmer.

Påmelding til elverumidc@outlook.com senest 15. januar klokken 1800.
(påmelding må inneholde svømmers navn, fødselsår og øvelser)

Se hele innbydelsen til IDC 25.01.2020

Program idrettsseminaret 2019

Elverum svømming håper det er mange som finner veien til Terningen Arena torsdag 14.november kl 18-21!?
Elverum Idrettsråd arrangerer Idrettsseminar med temaet «Felles verdier mellom skole,utdanning og idrett»!
Innlegg av bl andre Tord Arnesen,Stian Aasen,Sigurd Pettersen er med på å legge grunnlag for en interessant kveld! Møt opp!
Påmelding til; iensrud@gmail.com innen 11.november.

Idrettsseminar 2019 – Program

Irene Dalby Cup Hamar

Hei og hopp!

Da er det klart for sesongens neste stevne i Irene Dalby Cup.
Denne gangen arrangerer Hamar IL Svømmegruppa stevne i Ankerskogen lørdag 23.november. Vi håper at mange hadde en morsom opplevelse av deltakelse på IDC i Elverum og at det også er flere nye svømmere som har lyst til å være med på stevne i Hamar!

Dette er moro å være med på! Vi gleder oss til å se dere!

Meld dere på!

Mvh
Bjørnar og Lena, Elverum svømming

Invitasjon IDC Hamar