Om oss. Referater

Fakta om Elverum Svømming:

Organisasjonsnummer: 984 027 613
Navn/foretaksnavn: ELVERUM SVØMMING
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Forretningsadresse: Eivind Torps veg 6, 2408 ELVERUM
Kommune: ELVERUM

E-postadresse: post@elverumsvomming.no
Internettadresse: www.elverumsvomming.no
Stiftelsesdato: 1. januar 1999
Registrert i Enhetsregisteret: 4. august 2003

Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark
Hovedkonto: 1820.33.38070

Lov_for_Elverum_svømming_vedtatt_16.10.2017

Årsberetninger:
1999
, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014201520162020

Årsmøteprotokoller:
2015201620172017 ekstraordinært2018, 2019, 2020,

Regnskap
Årsregnskap og revisjonsberetning 2019
Signert regnskap 2020, Revisors beretning 2020

Budsjett
Budsjett 2020

Referater styremøter
15.01.2020
24.02.2020